Đi qua cầu rút luôn ván, không cần lo lá bài xì tố